Sint-Pauluskerk

De Geseling - Peter Paul Rubens

Sint-Paulusstraat 22, Antwerpen

Waar kan je op één plek, buiten een museum, schilderijen van de drie grootste Antwerpse barokschilders Rubens, Van Dyck en Jordaens zien? In de unieke Antwerpse Sint-Pauluskerk hangen ze broederlijk naast elkaar. Naast die barokke grootsheid, is er ook de verstilde calvarietuin om tot rust te komen. 

De Geseling - Peter Paul Rubens

Sint-Pauluskerk

De Sint-Pauluskerk ligt in het oude stadscentrum van Antwerpen, op een steenworp van de Schelde. In die wijk woonden vroeger de schippers. De kerk is in de zestiende eeuw als laatgotische Dominicaanse kloosterkerk gebouwd. Ze is aan de apostel Paulus gewijd. Na een bewogen geschiedenis, bleef er toch een bijzonder waardevol kunstpatrimonium bewaard. Nu omvat de Sint-Paulussite een kerk met kloostergangen, een weelderige tuin, een  kloosterruïne en een unieke calvarietuin met meer dan 60 sculpturen die de dood en herrijzenis van Jezus verbeelden.

De Geseling - Peter Paul Rubens

In 1617 bestelde de Rozenkransbroederschap een schilderijencyclus met de vijftien mysteries van de rozenkrans. Van de elf Antwerpse schilders die eraan meewerkten, waren Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens de bekendste. Op de schilderijen staan passages uit het leven van Jezus en Maria. Zo leerden ook ongeletterde kerkbezoekers de verhalen uit de bijbel kennen. Het schilderij van Rubens werd betaald door de rijke koopman Louis Clarisse. Zijn zoon Marcus Antonius was een van de dominicanen in het klooster. De Geseling is het zevende schilderij uit de reeks. Christus staat geboeid aan een zuil, met zijn rug naar de toeschouwer gekeerd. Vier beulen ranselen hem tot bloedens toe af.  Een van hen trapt op zijn kuiten om hem te laten struikelen. Een hond blaft het tafereel grimmig toe. In 1794 haalde de Franse bezetter het werk weg om het naar Parijs over te brengen. In 1816 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke plek.

De Kruisdraging - Antoon van Dyck
De Kruisdood - Jacques Jordaens

De Kruisdraging - Antoon van Dyck

Jan van den Broeck was vanaf 1611 kapelheer van de Rozenkransbroederschap en stadsaalmoezenier van Antwerpen. Hij bestelde De Kruisdraging van Antoon van Dyck voor 150 gulden. Het is het negende schilderij uit de reeks. Van Dyck schilderde het toen hij nog geen twintig jaar oud was. Er zijn tien ontwerptekeningen van bewaard. Het schilderij brengt verschillende taferelen uit de kruisweg samen. Je ziet Jezus vallen terwijl de soldaten hem dwingen om verder te stappen. Ook zie je de ontmoeting met zijn moeder. Achter een blauwe mantel schuilt Maria’s gelaat met tranen. Tot slot staat Simon van Cyrene in zijn rode mantel klaar om Jezus te helpen bij het dragen van het kruis. In de zeventiende eeuw werd het schilderij in het Heilig-Kruisaltaar geplaatst. Daarvoor werd het aan de boven- en onderzijde ongeveer acht centimeter ingekort. In 1794 nam de Franse bezetter het mee naar Parijs. Sinds 1816 hangt De Kruisdraging opnieuw netjes op haar plaats.

De Kruisiging - Jacques Jordaens

Magdalena Lewieter betaalde in 1618 150 gulden voor De Kruisiging door Jacques Jordaens, het tiende schilderij in de reeks. Jezus is aan het kruis genageld en gestorven. Het perkament met het opschrift wappert in de wind. De vier aanwezigen, Maria, Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Marie Kleofas, staan rechts en links van het kruis opgesteld. Ze treuren om het grote verlies. Ook dit schilderij werd in 1794 door de Fransen gestolen en keerde in 1816 naar de kerk terug. 

Topstukken

Praktische informatie

Adres

Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen
België
Bekijk routebeschrijving

Openingsuren

  • 1 April tot 31 oktober, van maandag tot zondag open van 14u tot 17u.
  • 1 November tot 31 maart, zaterdag, zondag en op schoolvakanties open van 14u tot 17u.

 

Toegankelijkheid

  • De kerk en de schatkamer zijn makkelijk toegankelijk voor personen met een beperking.
  • De archeologische site en calvarietuin zijn moeilijk toegankelijk voor personen met een beperking vanwege opstapjes.

 

Nuttig om te weten

  • Toegangsprijs: € 5,00 standaardtarief

Andere sites in de buurt

De Hofkamer
In de Hofkamer in Antwerpen vind je onder meer een imposante plafondschildering met de 'Goden op de Olympusberg' en een uniek boekentoilet.
Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen (interieur)
In de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen kan je 'De terugkeer van de Heilige Familie' van Peter Paul Rubens bewonderen.
Sint-Jacobskerk Antwerpen
In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen kan je de Piéta van Artus Quellinus I bewonderen.