Sint-Martinuskerk

Sint-Martinuskerk Berg
De oudste kerk van Berg is een prachtig voorbeeld van romaanse architectuur. Ga eens langs om het gerestaureerde gebouw en de vele kunstschatten binnenin te bewonderen. Een van de blikvangers is de apostelbalk, typisch voor het Maasland.

Sint-Martinuskerk

De eerste kerk van Berg werd in de elfde eeuw opgericht op de grondvesten van een heidense tempel. De kerk werd in romaanse stijl gebouwd en aan Sint-Martinus gewijd. In de twaalfde eeuw kwam de toren erbij. Tijdens de volgende eeuwen onderging de kerk heel wat renovaties en kreeg ze een voornamelijk gotische uitstraling. Alleen het poortje in de noordelijke zijbeuk is nog op en top authentiek en romaans. In de twintigste eeuw kreeg de Sint-Martinuskerk een grondige restauratie. Daarbij gaven ze de kerk haar romaanse karakter terug. Ook de unieke apostelbank keerde terug naar zijn oorspronkelijke locatie.

 

Sint-Martinuskerk Berg

Apostelbalk

Een apostelbalk of trabes is een gebeeldhouwde balk tussen de twee muren van een koor, waarop de twaalf apostelen zijn afgebeeld. Van die middeleeuwse balken zijn er maar weinig overgebleven, en al zeker niet ter plaatse. De apostelbalk in de Sint-Martinuskerk is dus een uniek exemplaar. Ze stamt uit de vijftiende eeuw en diende om de geestelijken te scheiden van de gewone kerkgangers. Buiten die praktische functie had deze apostelbalk ook een beeldende functie. Centraal staat Jezus, afgebeeld als Salvator Mundi, de redder van de wereld. Het is bijzonder dat er hier in Berg maar acht apostelen op de balk zijn afgebeeld. Vermoedelijk werd de apostelbalk ingekort om tussen de zuilen te passen. 
 

Sint-Martinuskerk Berg

Heilige Martinus

In de zuidelijke zijbeuk bevindt zich een laatgotisch beeld van Sint-Martinus. Het beeld stamt uit de zeventiende eeuw. Martinus was de zoon van een Romeinse tribuun, een machtige volksvertegenwoordiger. Hij werd omstreeks 316 geboren in Sabaria, het huidige Hongarije. Daarna ging hij als ruiter in het leger naar Gallië. Daar bekeerde hij zich. Later werd hij bisschop van Tours, waar hij ook stierf. Het gepolychromeerd houten beeld toont het moment waarop Martinus als soldaat zijn mantel doormidden sneed en een deel aan een bedelaar schonk. Volgens de legende droomde hij diezelfde nacht dat Christus tot hem kwam, gekleed in de mantel die hij had weggegeven.

 

Praktische informatie

Adres

Bergerstraat
3700 Tongeren
België
Bekijk routebeschrijving

Openingsuren

  • De kerk is van maart tot en met september, om de 2 maanden, open op de tweede zondag van de maand om 14u onder leiding van een stadsgids.
     
  • De data van de rondleidingen zijn: 10/03/24, 12/05/24, 14/07/24, 08/09/24.
  • Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht.

Toegankelijkheid

  • Moeilijk toegankelijk voor personen met een beperking.

Nuttig om te weten

  • Toegangsprijs: gratis

Andere sites in de buurt